Η λευκή βασίλισσα, ασημένιο δαχτυλίδι από τη σειρά "Σκάκι".

Η λευκή βασίλισσα, ασημένιο δαχτυλίδι από τη σειρά "Σκάκι".