Όροι Χρήσης

Η επιχείρηση “ΜΗ ΜΑΔΑΣ ΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ” (αναφερόμενη στο υπόλοιπο κείμενο ως “η επιχείρηση” ή “η εταιρεία”), η οποία διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.mimadastimargarita.gr (εφεξής “site”) είναι μια επίσημη εγγεγραμμένη επιχείρηση στην Ελλάδα με ΑΦΜ: 800881821, εγγεγραμμένη στη Δ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης και εδρεύει στη διεύθυνση Ιουστινιανού 5, ΤΚ: 54631, Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση στα τηλέφωνα +30 2310221102, και στο email: info@mimadastimargarita.gr. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε αυτά τα στοιχεία σε περίπτωση επικοινωνίας για οποιαδήποτε ερώτηση, ανατροφοδότηση και σχόλια.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών (εφεξής, οι «ΓΟΣ») έχουν σκοπό να διατυπώσουν κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό, τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τους όρους που διέπουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις της εταιρείας με τον εκάστοτε επισκέπτη ή/και πελάτη του site, σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση και το Νόμο 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων», όπως ισχύουν σήμερα.

Κάθε είσοδος, περιήγηση και συναλλαγή σας με το site, σας καθιστά επισκέπτη ή/και πελάτη του site. Πριν προχωρήσετε στην περιήγησή σας εντός του site, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες ΓΟΣ και ότι τους αποδέχεσθε καθώς οποιαδήποτε χρήση ή/και συναλλαγή σας εφεξής με την εταιρεία μέσω του site συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή σας αυτών των ΓΟΣ. Οι αναγραφόμενοι όροι χρήσης, μαζί με τις τρέχουσες τιμές του site, λεπτομέρειες παράδοσης, λεπτομέρειες επικοινωνίας και πολιτική επιστροφών συνθέτουν τη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών (επιχείρησης και αγοραστή) με σκοπό την προμήθεια των προϊόντων σε σας από την επιχείρηση. Οποιαδήποτε αναφορά από οποιονδήποτε τρίτο πωλητή δεν αναιρεί τους όρους χρήσης του site μας. Οι παρόντες όροι χρήσης αλλάζουν κατά καιρούς. Παρακαλούμε όπως μένετε ενημερωμένοι κάθε φορά πριν από την αγορά σας. Αν δεν συμφωνείτε με καμία αλλαγή των όρων χρήσης, θα πρέπει άμεσα να σταματήσετε την περιήγησή σας στο site. Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στους όρους χρήσης μετά την παραγγελία σας, δε θα επηρεάσουν την τρέχουσα παραγγελία, εκτός αν υπάρχει υποχρέωση να επηρεαστεί βάσει νόμου. Αυτό το site είναι διαθέσιμο για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η χρήση του site για κανένα εμπορικό σκοπό. Είστε προσωπικά υπεύθυνοι για τη χρήση του site μας και για όλες τις δραστηριότητες σας μέσα σε αυτό. Αν παραβείτε τους όρους χρήσης, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να σας απαγορέψει την πρόσβαση προσωρινά ή μόνιμα.

Προσωπικά δεδομένα

Η επιχείρηση επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για χρήση μη ειδικώς εξουσιοδοτημένη από εσάς, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την επιχείρηση τα εν λόγω στοιχεία σας χωρίς τη δική σας ρητή και ειδική συναίνεση προς τούτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. συνεργαζόμενες εταιρείες αποστολής) ή είναι υποχρεωτική με βάση το νόμο.
Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη και διεκπεραίωση της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευρά σας ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων, όπως το ονοματεπώνυμό σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία πληρωμής σας (π.χ. ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας), η διεύθυνσή σας για την αποστολή της παραγγελίας σας κ. ά.
Ανήλικοι επισκέπτες του site δύναται να έχουν πρόσβαση σε αυτό και τις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση και υπό την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους χωρίς να έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, η εταιρεία διαγράφει άμεσα τις σχετικές πληροφορίες.
Το site επιτρέπει στους επισκέπτες/πελάτες του να έχουν πρόσβαση στο αρχείο όπου τηρούνται τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν και φυλάσσονται κατά τα ανωτέρω και να προβαίνουν σε διορθώσεις, διαγραφές, τροποποιήσεις και προσθήκες των δεδομένων και πληροφοριών που έχουν υποβάλλει σε αυτό.

Ασφάλεια - Σύνδεσμοι

To site χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια των πληροφοριών, των προσωπικών δεδομένων και των συναλλαγών. Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό-κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της SSL σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό-κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία και προστατεύοντας τις πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Οι φυλλομετρητές (browsers) Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στο Δικτυακό Τόπο.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ότι η ασφαλής πλοήγηση στο site μας καθώς και η προστασία του κωδικού πρόσβασης στον προσωπικό λογαριασμό σας εξαρτάται και από εσάς.

Στο site μας είναι πιθανό να εντοπίσετε συνδέσμους (links) που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, τις οποίες διαχειρίζονται τρίτοι ή οι οποίες ανήκουν σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την εταιρεία ή το site. Σε αυτή την περίπτωση, διευκρινίζεται ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία και το site ως προς το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων και τη χρήση αυτών από επισκέπτες/πελάτες καθώς αυτές βρίσκονται εκτός site και εκτός ελέγχου της εταιρείας. Η υπόδειξη των εν λόγω συνδέσμων δεν συνεπάγεται δήλωση της επιχείρησης ως προς την αξιοπιστία, ασφάλεια και περιεχόμενο αυτών, των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτών και η χρήση αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/πελατών. Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει κατά τη διάρκεια περιήγησή σας στους εν λόγω συνδεδεμένους ιστότοπους ή σε σχέση με συναλλαγές σας με αυτούς παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους διαχειριστές αυτών, οι οποίοι και φέρουν αποκλειστικά ευθύνη για τους εν λόγω ιστότοπους.

Παραγγελία και αγορά

Όλες οι παραγγελίες είναι αντικείμενο διαθεσιμότητας και τα προϊόντα στο καλάθι σας είναι διαθέσιμα και σε άλλους ταυτόχρονους αγοραστές μέχρι να ολοκληρώσετε την αγορά.

Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται όταν βρεθείτε στη σελίδα του καλαθιού. Στο καλάθι βλέπετε αναλυτικά το σύνολο των προϊόντων που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να αφαιρέσετε κάποιο από τα προϊόντα απλά πατώντας στην επιλογή “ΔΙΑΓΡΑΦΗ” και στη συνέχεια επιλέγετε “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ”. Εάν είστε σίγουροι για την παραγγελία σας, επιλέγετε “ΑΓΟΡΑ” αφού διαλέξετε τρόπο αποστολής ώστε να ενημερωθείτε για τα έξοδα αποστολής και το συνολικό ποσό της παραγγελίας. Στην επόμενη σελίδα με τίτλο “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ”, συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρμα που εμφανίζεται με τίτλο “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ”. Εάν τα στοιχεία χρέωσης είναι διαφορετικά από τις “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ”, κάνετε κλικ στην σχετική επιλογή και συμπληρώνετε τα στοιχεία στα οποία θέλετε να αποσταλεί το προϊόν. Επίσης, στα "ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ" συμπληρώστε το τηλέφωνο του παραλήπτη. Σε αυτήν την περίπτωση η επιλογή πληρωμής με αντικαταβολή δεν ισχύει.
Στο παράθυρο με τίτλο “ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ” έχετε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας.

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής και παραλαβής της παραγγελίας σας για αποστολές εντός Ελλάδας είναι οι παρακάτω:

Α.Αποστολή με ΕΛΤΑ Courier με χρέωση 5,00 € για αγορές εώς 50,00 €. Για αγορές από 50,00 € και πάνω τα μεταφορικά είναι δωρεάν.
Τρόποι πληρωμής:
- ΚΑΤΑΘΕΣΗ σε τραπεζικό λογαριασμό Εθνικής τράπεζας: ΜΗ ΜΑΔΑΣ ΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΖΙΜΙΚΑ-ΤΣΙΟΥΜΑΚΑ ΟΕ
και IBAN: GR5501102130000021300485188

– ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ με επιπλέον χρέωση 2,00 € ανεξαρτήτως ποσού
Διεκπεραίωση, αποστολή και παράδοση παραγγελιών πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

- Πληρωμή μέσω PayPal
Επιλέγοντας ως τρόπο πληρωμής το PayPal μεταφέρεστε αυτόματα στη σελίδα του PayPal για την πραγματοποίηση της συναλλαγής και εξόφλησης της παραγγελίας. Η PayPal αποτελεί τον πιο γνωστό, ασφαλή και αξιόπιστο διαμεσολαβητή για Online συναλλαγές.
Επίσης μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο: PayPal.Me/mimadastimargarita
Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal διέπονται από τους Όρους & Συνθήκες της υπηρεσίας PayPal.

–ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ Όταν επιλέγετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, μετά την υποβολή της παραγγελίας μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον του ηλεκτρονικού κέντρου πληρωμών (ePOS Paycenter) της Εθνικής τράπεζας. Στη σελίδα αυτή συμπληρώνετε τα στοιχεία που ζητούνται, ήτοι τον αριθμό της κάρτας, μήνα και έτος λήξης, τον τριψήφιο κωδικό επαλήθευσης και το ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, και υποβάλλετε την εντολή χρέωσης της κάρτας σας.
Τα στοιχεία αυτά δεν καταχωρούνται στο Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας, αλλά γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από την Εθνική τράπεζα σύμφωνα με τους όρους συναλλαγών αυτής, τους οποίους και αποδέχεστε εφόσον κάνετε χρήση αυτού του τρόπου πληρωμής.
Με τη χρήση του πρωτόκολλου SSL (Secure Sockets Layer) για ασφαλείς online συναλλαγές, όλες οι πληροφορίες της κάρτας που καταχωρούνται κατά τη διαδικασία αυτή μεταφέρονται μέσω του internet με τη βοήθεια τεχνολογίας κρυπτογράφησης, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχθούν κατά τη μεταφορά τους.

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής και αποστολής της παραγγελίας σας για αποστολές εκτός Ελλάδας είναι οι παρακάτω:

Α.Αποστολή με ταχυδρομείο ΕΛΤΑ σαν συστημένο αντικείμενο με χρέωση 15,00 €

Τρόποι πληρωμής:
- ΚΑΤΑΘΕΣΗ σε τραπεζικό λογαριασμό Εθνικής τράπεζας: ΜΗ ΜΑΔΑΣ ΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΖΙΜΙΚΑ-ΤΣΙΟΥΜΑΚΑ ΟΕ
και IBAN: GR5501102130000021300485188

- Πληρωμή μέσω PayPal
Επιλέγοντας ως τρόπο πληρωμής το PayPal μεταφέρεστε αυτόματα στη σελίδα του PayPal για την πραγματοποίηση της συναλλαγής και εξόφλησης της παραγγελίας. Η PayPal αποτελεί τον πιο γνωστό, ασφαλή και αξιόπιστο διαμεσολαβητή για Online συναλλαγές.
Επίσης μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο: PayPal.Me/mimadastimargarita
Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω PayPal διέπονται από τους Όρους & Συνθήκες της υπηρεσίας PayPal.

–ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ Όταν επιλέγετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, μετά την υποβολή της παραγγελίας μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον του ηλεκτρονικού κέντρου πληρωμών (ePOS Paycenter) της Εθνικής τράπεζας. Στη σελίδα αυτή συμπληρώνετε τα στοιχεία που ζητούνται, ήτοι τον αριθμό της κάρτας, μήνα και έτος λήξης, τον τριψήφιο κωδικό επαλήθευσης και το ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, και υποβάλλετε την εντολή χρέωσης της κάρτας σας.
Τα στοιχεία αυτά δεν καταχωρούνται στο Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας, αλλά γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από την Εθνική τράπεζα σύμφωνα με τους όρους συναλλαγών αυτής, τους οποίους και αποδέχεστε εφόσον κάνετε χρήση αυτού του τρόπου πληρωμής.
Με τη χρήση του πρωτόκολλου SSL (Secure Sockets Layer) για ασφαλείς online συναλλαγές, όλες οι πληροφορίες της κάρτας που καταχωρούνται κατά τη διαδικασία αυτή μεταφέρονται μέσω του internet με τη βοήθεια τεχνολογίας κρυπτογράφησης, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχθούν κατά τη μεταφορά τους.

Διευκρινίσεις

Στο πεδίο “ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ” μπορείτε να αφήσετε κάποιο σχόλιο σε σχέση με χρώματα ή/και μεγέθη, εάν επιθυμείτε κάποια διαφοροποίηση. Στο ίδιο πεδίο παρακαλώ σημειώστε επίσης εάν επιθυμείτε να παραλάβετε τιμολόγιο πώλησης αγαθών.
Εφόσον η έδρα της επιχείρησης είναι στην Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, όλες οι συναλλαγές γίνονται σε Ευρώ και θα χρεωθείτε σε Ευρώ.
Αν η κάρτα ή ο λογαριασμός που διαθέτετε δεν έχει χρηματικό ποσό σε Ευρώ, το τελικό ποσό χρέωσης θα υπολογιστεί με την ισοτιμία συναλλάγματος της ημέρας που χρεώθηκε η κάρτα ή ο λογαριασμός σας.
Με την ολοκλήρωση της αγοράς σας, θα λάβετε ένα ενημερωτικό e-mail το οποίο θα περιέχει έναν σύνδεσμο επιβεβαίωσης του λογαριασμού σας και από αυτήν την παραπομπή θα μπορείτε να επεξεργαστείτε τον λογαριασμό σας όπως και να ελέγξετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η παραγγελία σας. Η επιβεβαίωση του λογαριασμού σας, είναι υποχρεωτική και χωρίς αυτήν δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η παραγγελία σας με αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση και αποστολή της από την εταιρεία μας.
Διεκπεραίωση, αποστολή και παράδοση παραγγελιών πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.
Για τις αποστολές εντός Ελλάδας η επιχείρηση μας συνεργάζεται με την εταιρεία ΕΛΤΑ Courier Πόρτα-Πόρτα. Αν θέλετε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία τα έξοδα αποστολής είναι δικά σας και χωρίς την επιλογή της αντικαταβολής. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αποστολή με εταιρεία Courier διαφορετική από το ΕΛΤΑ Courier παρακαλούμε αφήστε σχετικό σχόλιο στο πεδίο “ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ”

Διατηρούμε το δικαίωμα ακύρωσης της αγοράς σε περίπτωση που:
– δε λάβουμε έγκριση πληρωμής
– δεν υπάρχει η δυνατότητα να παραδώσουμε στην περιοχή όπου μένετε
– δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης του site
– σε ένα ή περισσότερα προϊόντα αναγραφόταν λάθος τιμή η οποία οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος.
Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εντός μίας (1) ημέρας από την καταχώρησή της και θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail ή τηλεφώνου για το πότε θα επιστραφούν τα χρήματα στην κάρτα ή στον λογαριασμό σας σε ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής με τον οποίο έχετε πραγματοποιήσει την αγορά. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει διαφορετικό τρόπο πληρωμής θα επικοινωνήσουμε για να σας επιβεβαιώσουμε την ολοκληρωτική ακύρωσης της παραγγελίας σας.
Σε περίπτωση που επιλέξετε να παραλάβετε την παραγγελία σας με αποστολή με αντικαταβολή, έχετε υποχρέωση να παραλάβετε την παραγγελία σας, αλλιώς η παραγγελία σας θα ακυρωθεί. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τα στοιχεία σας και να μη σας εξυπηρετήσει στο μέλλον σε περίπτωση που έχει προηγηθεί άρνηση παραλαβής της παραγγελίας σας στο παρελθόν χωρίς να μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως.

Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Α. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από την σύμβαση και να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, συνοδευόμενα απαραίτητα από συμπληρωμένο έντυπο υπαναχώρησης, το οποίο σε ηλεκτρονική μορφή θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από το Μη μαδάς τη μαργαρίτα, η εταιρεία υποχρεούται να σας επιστρέψει το τίμημα που έχετε καταβάλλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των πρoιόντων, κατά τον ίδιο τρόπο πληρωμής που επελέγη κατά την παραγγελία. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν εσάς.
Β. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους με άλλα ίδια προιόντα με τα παραγγελθέντα ή να ζητήσετε την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος: α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα μας σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες αποδεδειγμένα υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν που σας παραδόθηκε ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του, το προϊόν είναι εντός εγγυήσεως και δεν προβλέπεται διαφορετικά από τη εγγύηση. Η εταιρεία υποχρεούται να σας επιστρέψει το τίμημα που έχετε καταβάλλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των πρoιόντων, κατά τον ίδιο τρόπο πληρωμής που επελέγη κατά την παραγγελία. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αντικαταστασή η εταιρεία υποχρεούται να κάνει την αντικατάσταση το συντομότερο δυνατόν και να σας ενημερώσει σχετικα. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την εταιρεία. Η επιχείρηση μας ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητά της, οπότε και δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.
Γ. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε εντός προθεσμίας 28 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, υπό την ρητή προϋπόθεση ότι το προς αλλαγή προϊόν παραμένει άθικτο και αχρησιμοποίητο. Αλλαγή για δεύτερη φορά, ήτοι αλλαγή των ήδη αλλαχθέντων προϊόντων δεν επιτρέπεται. Κατά την παραλαβή του προϊόντος σας συστήνουμε να ελέγχετε προσωπικά το προϊόν που σας παραδίδεται και να επιβεβαιώνετε ότι παραμένει άθικτη η συσκευασία του. Τα έξοδα επιστροφής και της νέας αποστολής βαρύνουν εσάς.
Όλα τα παραπάνω αφορούν σε προϊόν για το οποίο δεν έχει προηγηθεί εξατομικευμένη παραγγελία, όπως βέρες, ή μετατροπές ή προϊόν που δεν υπάρχει στο κατάλογο μας και έχει κατασκευαστεί για εσάς κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

Συγκεκριμένα σχετικά με την επιστροφή-αντικατάσταση πρέπει:

1. Το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.
2. Το προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς φθορές και η συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ ή Απ. Λιανικής).
3. Το προς αντικατάσταση προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί.

Καθυστέρηση ή πρόβλημα στη διεκπεραίωση της παραγγελίας

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας η εταιρεία οφείλει να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για την καθυστέριση που αναμένεται να υπάρξει.
Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του και είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας επειδή πχ τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα η παραγγελία αναγκαστικά θα ακυρώνεται και θα επιστρέφεται το ποσό.

Δικαίωμα επιστροφής/αντικατάστασης.
Σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος, ο αγοραστής δικαιούται εναλλακτικά χωρίς επιβάρυνσή του α) επισκευή του προϊόντος ή β) αντικατάστασή του ή γ) αναλογική προς το ελάττωμα μείωση του τιμήματος ή δ) υπαναχώρηση από την πώληση.
Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον:
• Η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή παραδίδεται είδος άλλο από αυτό της παραγγελίας ή λάθος ποσότητα ή ελαττωματικό προϊόν ή κατεστραμμένη συσκευασία.
• Ο καταναλωτής επικοινωνήσει με το κατάστημα εντός 48 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος στο τηλέφωνο 2310221102 ή στο e-mail info@mimadastimargarita.gr , προκειμένου να επισημάνει το πρόβλημα και να εγκριθεί η επιστροφή του.
• Εφόσον πρόκειται για προϊόν, που δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται εντός της συσκευασίας του στην κατάσταση που παρελήφθη.
• Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί με όλα τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα ( απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης αγαθών συνοδευμένο από δελτίο αποστολής) και στην αρχική του συσκευασία.
• Οι επιστροφές πραγματοποιούνται με την ταχυδρομική εταιρεία που θα σας υποδείξουμε για τους πελάτες μας και με επιβάρυνση του καταστήματος.

Η επιστροφή των προϊόντων τα οποία φέρονται ως ελαττωματικά ή με έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας κατά την παράδοση ή που είναι άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από τα παραγγελθέντα θα γίνει αποδεκτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους.